Identitet för Greenlight

Designkoncept för start up-företaget Greenlight. På Greenlights hemsida kan man söka lån från flera olika banker, och på så vis hitta banken med bäst villkor. I och med att man kan logga in med sin bankdosa och visa hur ens ekonomi ser ut i sin helhet, kan fler människor få lån, även om de har skulder sedan tidigare.

Greenlight identitet

Föregående